Om oss

Wånö Utbildning AB har jobbat med mäss och monterbygg sen 2015.
Vi erbjuder uthyrning, transport och montering av skärmar, bord och belysning till mässor och konferenser.
Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruks Universitet, och Uppsala Konsert & Kongress är några av våra kunder. Vårt arbetsområde är Uppsala med omnejd.

 

Vår verksamhet i bilder

loading...

Affärsidé

Leverera marknadsmässiga tjänster till ett bra pris.

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till bättre service.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

Vår integritetsPolicy Gdpr

På Wånö Utbildning AB använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:
1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du fyller i och skickar in formulär till oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer.

Wånö Utbildning AB ( organisationsnummer 556883-2280) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kontaktar oss enklast via ”kontakta oss” fliken direkt på hemsidan.

2. Användning av information
Vi behandlar information på olika grunder:
a) För att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera betalningar.
- Kontaktuppgifter
- Betalningsuppgifter
Den här typen av information är nödvändig för att kunna använda våra tjänster, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte använda tjänsterna.
Ingen annan behandling än lagring och radering kommer att ske. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare (än 1år efter avslutad kundrelation) ber vi dig höra av dig till oss.

Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?
Ja.
Vi  sparar inte några uppgifter som kan knytas till en besökare i våra kakor. De innehåller alltså inte några personuppgifter som går att knyta till en specifik person.

6. Dina rättigheter som kund.
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag på hemsidan under fliken ” kontakta oss”, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).